Start
Info om Rökåbygden
Aktuellt
Bli medlem
  - Styrelsen

Gästbok
Nyss hänt
Föreningar
Videoklipp
Länkar
Kalender
Nyhetsbrev
Rökåboken
Utflykter
Arkivet
Byar i Malå
Bilder
Pressklipp
Företag
Söksidan
Byarnas Hus
Facebook


 
 Föreningens styrelse för 2019

 Ordf.           Monica Örnberg   au

 Vice. ordf.  Rolf Örnberg         au

 Sekr.          Christer Enberg     au
 
 Ledamot     Staffan Stenman
 Ledamot     
Roland Nordström
 Ledamot:    Stellan Lundmark 
 Ersättare:    Lennart Åslund
 Ersättare:    Sören Blom
 
Kassör  utanför styrelsen  Ulf Wikman 
Byaföreningens styrelse
 
Ordförande :       

Rolf Örnberg
Vice ordförande: 

Lennart Åslund
Kassör:                

Ulf Wikman
Sekreterare:       

Inga-Britt Hultmar, 0953-400 46. Även kulturansvarig
Ledamot:            

Christer Enberg
Ledamot:             

Sören Blom
Ledamot:             

Stellan Lundmark
Ersättare:            

Staffan Stenman
Ersättare:            

Mattias Arousell
 
 
2022 © Välkommen till Rökåbygdens Byaförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se